card

Биднийг сонгох шалтгаан

Зөвлөгөө нийтлэл

Эмчилгээ, үйлчилгээ

Image
 • Үзлэг, зөвлөгөө
 • Гажиг заслын мэргэжлийн оношилгоо
 • Авагддаггүй зэмсэг
 • Авагддаг зэмсэг
 • Давтан үзлэг
 • Бэхжүүлэгч

( Авагддаг шүдэлбэр )

 • Хатуу хуванцар шүдэлбэр
 • Уян хуванцар шүдэлбэр
 • Металл цутгамал шүдэлбэр

 

( Авагддаггүй шүдэлбэр )

 • Металл бүрээс
 • Металл шаазан бүрээс
 • Циркон бүрээс
 • Циркон нүүрэвч

 

( Шүдэлбэр засвар )

 • Хугарсан хиймэл шүд наах
 • Хуучин хиймэл шүдэнд шүд нэмэх
Үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Хамтран ажиллагчид