Үзлэг зөвлөгөө, оношилгоо

Нүүр амны үзлэг зөвлөгөө гэдэг нь өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх шалтгааныг тогтоох, эмнэл зүйн шинж тэмдэгийсудлан, өвчний үе шат үргэлжилсэн цаг хугацаа, хүндрэлийн зэргийг тогтоон онош тавьж дүгнэн түүнд тохирсон эмчилгээ хийхэд оршино. 

Нүүр амны өвчний үед үйлчүүлэгчийг шинжлэх нь нарийн зохион байгуулалттай үйл явц байдаг

  1. Ерөнхий үзлэг
  2. Нүүрний үзлэг
  3. Амны хөндийн үзлэг
  4. Нэмэлт аргууд

Манай эмнэлэг үйлчлүүлэгч бүрт карт нээж хөтөлдөг ба үүнд үйлчлүүлэгчийн өвчний онош, рентген зураг, эмчилгээний төлөвлөгөө, эмчилгээний явц зэрэг бүх үйлдлийн баримт мэдээний тэмдэглэл багтдаг.

Нэмэлт шинжилгээ: Шүдний өнгөр тодорхойлох, шүд угаалтын байдлыг үнэлэх, шүд амны хөндийн камер оношилгоо, шүдний рентген зураг, эрүү хоншоорын дэлгэмэл зураг, эрүүний үений зураг зэргийг авч үйлчилж байна.

Манай "24 цагийн Индранил шүдний эмнэлэг"-н тусламжтайгаар та эрүүл шүдтэй сайхан инээмсэглэлтэй болж чадна. Мэргэжлий эмчид хандан бодит үзлэг хийлгэж эмчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.